< Tillbaka
till Callmenyn

< Förra callet


Utför detta call


Sides pass the ocean

Chain reaction

Boys run

Tag the line 3/4

triple trade

extend

Boys run

Pass thru

Wheel and deal