< Tillbaka
till Menyn

< Förra callet


Utför detta call.


Head square thru 2

Swingthru

Girl circulate. Boys trade

Boy run.bend the line

Right and left thru

Right and left grand

Promenade home