< Tillbaka
till Callmenyn

< Förra callet


Utför detta call


Sides square thru

Swing thru

Boys run

Girls hinge

Very center girls trade

Diamond circulate

Flip the diamond

Wheel and deal

Allemand left