< Tillbaka
till Callmenyn

< Förra callet


Utför detta call


Sides square thru

Slide thru

Turn thru

Wheel and deal

Pass thru

Slide thrun

Partner trade

Pass thru

Wheel and deal

Pass thru

Allemande left

Static sqare