< Tillbaka
till Callmenyn

< Förra callet


Utför detta call


Head square thru

Fluttewheel

Swing thru

All 8 circulate

Boys trade

Boys run

Ferries wheel

Double Pass thru

Cloverleaf

Allemande left

Static sqare