< Tillbaka
till Callmenyn

< Förra callet


Utför detta call


Head square thru 4

Star thru

Pass thru

Wheel and deal

Doubble pass thru

Put centers in

Cast off 3/4

Pass thru

Wheel and deal

Doubble pass thru

Put centers in

Cast off 3/4

Pass thru

Wheel and deal

Doubble pass thru

Put centers in

Cast off 3/4