< Tillbaka
till Callmenyn

< Förra callet


Utför detta call


Side square thru 4

Swing thru

Extend

Evry body trade

Pingpong circulate

In the wave swing thru

Pingpong circulate

Slide thru

Box the gnat

Load the boat

Right and left grand

Swing and promenade